przejdź do Sochaczew.pl
42289 odwiedzin

wiadomości

  Radni poparli przygotowany i zarekomendowany przez burmistrza projekt uchwały „w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na...
08.05.2013
godz.10:43

  Specjalna strona internetowa, gazeta dostarczona do każdego domu i mieszkania, stoisko informacyjne podczas czerwcowych dni miasta, kampania prowadzona w prasie, radiu i na portalach internetowych – tak w skrócie w...
09.04.2013
godz.10:43

W listopadzie Rada Miejska przyjęła oświadczenie w sprawie konieczności wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu miasta w formie tzw. „budżetu obywatelskiego”. Zadanie przeprowadzenia tej procedury radn...
28.12.2012
godz.10:43

  Projekt realizacji „budżetu obywatelskiego” został na ostatniej sesji przyjęty głosami radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS. Wybór inwestycji odbędzie się w przyszłym roku, realizacja w roku 2014. Now...
06.12.2012
godz.10:44

  Burmistrz Osiecki skierował pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały, która ma dać impuls do prac nad „budżetem obywatelskim”. Jeśli pomysł zyska akceptację, mieszkańcy sami wybiorą projekty, które mają zostać sfi...
29.11.2012
godz.10:41

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość