przejdź do Sochaczew.pl
51346 odwiedzin

wiadomości

  8 października rozpocznie się głosowanie nad propozycjami, jakie przez ostatnie 3 miesiące zgłaszano do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. W pierwszej edycji do SBO wpłynęło ok. 50 propozycji, które poddano ju...
27.09.2013
godz.10:41

W piątek rozpoczął swoją działalność powołany przez burmistrza Piotra Osieckiego Zespół Opiniujący wnioski zgłoszone do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów...
19.07.2013
godz.10:42

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalne...
23.06.2013
godz.10:42

Ponieważ prawo do zgłaszania projektów do SBO mają już 16-latkowie, więc także oni będą mogli oddawać głos, współdecydować na równych prawach z dorosłymi o podziale miliona złotych. Jak mówi z-ca burmistrza Marek Ferg...
20.06.2013
godz.15:10

W 2013 roku ratusz będzie kontynuował jeden ze swoich sztandarowych projektów czyli „Drogi zamiast błota”. Przez dwa ostatnie lata udało się utwardzić ponad 25 kilometrów osiedlowych uliczek. W tym roku przybędzie ko...
20.06.2013
godz.14:42

● Przebudowano ulicę Kościńskiego. Miasto zapłaciło za remont nawierzchni 900 tys., firma WAVIN dołożyła 600 tys. Zadanie ma ułatwić prowadzenie biznesu w tej przemysłowej dzielnicy miasta. ● Zlecono wykonanie projek...
20.06.2013
godz.14:40

Ostatnie dwa lata były wyjątkowo udane pod względem inwestycji. Kończono te zaczęte jeszcze w poprzedniej kadencji, jak remont ulicy Warszawskiej, inicjowano nowe, jak Integracyjny Żłobek Miejski dla 80 dzieci, na któ...
20.06.2013
godz.14:33

JAK NAPRAWDĘ BYŁO Z CENAMI WODY I ŚCIEKÓW   Rok 2004 Rada Miejska na wniosek burmistrza Czubackiego zatwierdza pierwsze studium poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Kanalizacja ma powstać w centrum miasta i o...
20.06.2013
godz.14:30

Podział miliona złotych dokona się w otwartym, powszechnym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone zarówno w tradycyjny sposób, w punktach do głosowania, a także przez Internet. Oddać głos będzie można w wyznaczony...
20.06.2013
godz.14:22

Pod koniec ub. roku zdecydowano, że nad ustaleniem procedur i zasad realizacji części budżetu miasta w formie tzw. „budżetu obywatelskiego” pracować będą nie urzędnicy, ale także niezależna grupa ekspertów złożona z r...
20.06.2013
godz.14:21

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość