przejdź do Sochaczew.pl
38637 odwiedzin

wiadomości

JAK NAPRAWDĘ BYŁO Z CENAMI WODY I ŚCIEKÓW   Rok 2004 Rada Miejska na wniosek burmistrza Czubackiego zatwierdza pierwsze studium poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Kanalizacja ma powstać w centrum miasta i o...
20.06.2013
godz.14:30

Podział miliona złotych dokona się w otwartym, powszechnym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone zarówno w tradycyjny sposób, w punktach do głosowania, a także przez Internet. Oddać głos będzie można w wyznaczony...
20.06.2013
godz.14:22

Pod koniec ub. roku zdecydowano, że nad ustaleniem procedur i zasad realizacji części budżetu miasta w formie tzw. „budżetu obywatelskiego” pracować będą nie urzędnicy, ale także niezależna grupa ekspertów złożona z r...
20.06.2013
godz.14:21

Po pierwsze należy wypełnić wniosek. Można go pobrać z Biura Obsługi Klienta UM, z Biblioteki Miejskiej i jej filii, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia ORKA). Druk znajdą Państwo także na naszej stronie...
20.06.2013
godz.14:20

Kwiecień - listopad 2013 r. to czas na prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej na temat SBO. W jej ramach oddaliśmy do Państwa rąk gazetę „Obywatelski Sochaczew”, zachęcamy też do systematycznego odwiedzania nas...
20.06.2013
godz.14:09

Nie ma żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że projekt będzie się mieścił w katalogu zadań samorządu, koszt jego realizacji nie przekroczy 1 mln złotych, nie będzie to zadanie wieloletnie (rozłożone na 2-3 lata) i pomys...
20.06.2013
godz.14:07

Przede wszystkim po to, by jeszcze lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, ich potrzeby, a w przyszłości być może nawet zmienić priorytety inwestycyjne miasta. Ten projekt daje mieszkańcom większy wpływ na wybór realiz...
20.06.2013
godz.14:06

10 czerwca ratusz zaczął zbierać propozycje konkretnych inwestycji, projektów czy zadań, a swoje pomysły do wykonania z puli SBO będą mogli zgłaszać wszyscy: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie...
20.06.2013
godz.14:05

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalne...
20.06.2013
godz.14:05

● Powołano do życia dwa ciała doradcze burmistrza: Sochaczewską Radę Sportu oraz Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rady opiniują uchwały Rady Miejskiej z zakresu sportu, kultury, działalności organiz...
20.06.2013
godz.13:35

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość