przejdź do Sochaczew.pl
51346 odwiedzin

wiadomości

Po pierwsze należy wypełnić wniosek. Można go pobrać z Biura Obsługi Klienta UM, z Biblioteki Miejskiej i jej filii, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia ORKA). Druk znajdą Państwo także na naszej stronie...
20.06.2013
godz.14:20

Kwiecień - listopad 2013 r. to czas na prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej na temat SBO. W jej ramach oddaliśmy do Państwa rąk gazetę „Obywatelski Sochaczew”, zachęcamy też do systematycznego odwiedzania nas...
20.06.2013
godz.14:09

Nie ma żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że projekt będzie się mieścił w katalogu zadań samorządu, koszt jego realizacji nie przekroczy 1 mln złotych, nie będzie to zadanie wieloletnie (rozłożone na 2-3 lata) i pomys...
20.06.2013
godz.14:07

Przede wszystkim po to, by jeszcze lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, ich potrzeby, a w przyszłości być może nawet zmienić priorytety inwestycyjne miasta. Ten projekt daje mieszkańcom większy wpływ na wybór realiz...
20.06.2013
godz.14:06

10 czerwca ratusz zaczął zbierać propozycje konkretnych inwestycji, projektów czy zadań, a swoje pomysły do wykonania z puli SBO będą mogli zgłaszać wszyscy: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie...
20.06.2013
godz.14:05

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalne...
20.06.2013
godz.14:05

● Powołano do życia dwa ciała doradcze burmistrza: Sochaczewską Radę Sportu oraz Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rady opiniują uchwały Rady Miejskiej z zakresu sportu, kultury, działalności organiz...
20.06.2013
godz.13:35

Nigdy w ponad 20-letniej historii samorządu organizacje pozarządowe nie mogły liczyć na takie wsparcie ze strony miasta jak obecnie. Nigdy nie odbywało się tyle imprez kulturalnych, patriotycznych, sportowych. Sochacz...
20.06.2013
godz.13:30

● Burmistrz konsekwentnie wspiera Szpital Powiatowy. W latach 2011-2012 dokonał umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę ponad 400 tys. zł. To najwyższa w historii kwota wsparcia, jaką ratusz udzielił szpitalowi. Rat...
20.06.2013
godz.13:02

Pierwsza po wojnie wizyta głowy państwa, zakrojone na szeroką skalę bezpłatne badania dla dzieci i dorosłych, wprowadzenie w życie „Sochaczewskiej Karty Rodziny” i „Karty Seniora”. Miliony złotych pozyskane na projekt...
20.06.2013
godz.12:55

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość