przejdź do Sochaczew.pl
40746 odwiedzin
Pod głosowanie - 23 projekty

Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2017. Mieszkańcy będą wybierać spośród 23 propozycji. Głosowanie trwać będzie od 30 września do 14 października. Do rozdysponowania jest 1 150 000 zł z przyszłorocznego budżetu miasta.

Podobnie jak w poprzedniej edycji SBO będzie obowiązywał podział na tak zwane projekty małe (do 100 tys. zł), na które przewidziana pula do podziału wynosi 320 tys. zł oraz projekty „duże” (powyżej 100 tys. zł) z limitem 830 tys. zł. Przy takich zasadach wiemy, że co najmniej pięć projektów doczeka się realizacji. Spośród 23 poddanych pod głosowanie propozycji, większość, bo aż 15, stanowią projekty duże. Łączna wartość zgłoszonych pomysłów wynosi blisko 9 mln zł.

Wnioskodawcy składali projekty do końca lipca. W sierpniu pracownicy odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego pod względem merytorycznym weryfikowali zgłoszone propozycje. Sugerowali ich autorom zmiany w tytułach projektów, urealniali wyceny wartości inwestycji, dostępność lokalizacji, sprawdzali czy przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.

31 sierpnia spotkał się, powołany przez burmistrza, zespół opiniujący, który zatwierdził 23 zgłoszone propozycje. Dwa projekty z pierwotnej listy odpadły. Pomysł na renowacje dwóch parków (Garbolewskiego i przy ul. Traugutta) został wycofany przez wnioskodawców. Za to bliźniacze przedsięwzięcie (projekt nr 5), zakładający renowację parku przy szkole muzycznej weźmie udział w głosowaniu. Drugi z odrzuconych projektów zakładał budowę siłowni zewnętrznej (Street Workout Park) przy plaży miejskiej. Niestety we wskazanej przez autora lokalizacji obowiązuje zakaz zabudowy, gdyż to teren zalewowy. Zwolnienie z tego zakazu może wydać jedynie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Doświadczenie podpowiada jednak, że terminy potrzebne na uzyskanie niezbędnych pozwoleń mogłoby uniemożliwić realizację tej inwestycji w przyszłym roku.

Mamy zatem kompletną listę 23 projektów. Ich numery są ostateczne i będą obowiązywać w ankietach do głosowania. Wybór projektów ruszy 30 września i potrwa do 14 października. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegać będzie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub uzupełniać je w formie elektronicznej na platformie internetowej: https://budzet.sochaczew.pl. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy ukończą w tym roku 16 lat. Na kwestionariuszach nie trzeba wpisywać swoich numerów PESEL, dla potwierdzenia tożsamości wystarczy imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terenie Sochaczewa. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy.

Wśród zgłoszonych wniosków pojawia się kilka pomysłów z poprzednich edycji SBO, przykładowo Remont kaplicy na Wypalenisku, Park linowy, Studio nagrań, Klub dla Rodzin Wesoła Chata. Są także nowe, ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcia, które mogą zdobyć poparcie mieszkańców - Zielona ładowarka z WiFi, Gdzie jest Chopin?, Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona. Wnioskodawcami są radni miejscy, organizacje pozarządowe, nieformalne stowarzyszenia i indywidualni mieszkańcy miasta. Warto nadmienić, że autorem aż 10 spośród 23 wniosków jest prezes stowarzyszenia „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak.

Wyniki głosowania czwartej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 31 października 2016 roku, a zwycięskie projekty zostaną włączone do budżetu miasta na 2017 r.

A A A
13.09.2016
godz.14:12
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość