przejdź do Sochaczew.pl
40749 odwiedzin
Pełna lista projektów SBO

Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2017. Mieszkańcy będą wybierać spośród 23 propozycji. Głosowanie trwać będzie od 30 września do 14 października. Do rozdysponowania jest 1 150 000 zł z przyszłorocznego budżetu miasta.

Podobnie jak w poprzedniej edycji SBO będzie obowiązywał podział na tak zwane projekty małe (do 100 tys. zł), na które przewidziana pula do podziału wynosi 320 tys. zł oraz projekty „duże” (powyżej 100 tys. zł) z limitem 830 tys. zł. Przy takich zasadach wiemy, że co najmniej pięć projektów doczeka się realizacji. Spośród 23 poddanych pod głosowanie propozycji, większość, bo aż 15, stanowią projekty duże. Łączna wartość zgłoszonych pomysłów wynosi blisko 9 mln zł.

Wnioskodawcy składali projekty do końca lipca. W sierpniu pracownicy odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego pod względem merytorycznym weryfikowali zgłoszone propozycje. Sugerowali ich autorom zmiany w tytułach projektów, urealniali wyceny wartości inwestycji, dostępność lokalizacji, sprawdzali czy przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.

31 sierpnia spotkał się, powołany przez burmistrza, zespół opiniujący, który zatwierdził 23 zgłoszone propozycje. Dwa projekty z pierwotnej listy odpadły. Pomysł na renowacje dwóch parków (Garbolewskiego i przy ul. Traugutta) został wycofany przez wnioskodawców. Za to bliźniacze przedsięwzięcie (projekt nr 5), zakładający renowację parku przy szkole muzycznej weźmie udział w głosowaniu. Drugi z odrzuconych projektów zakładał budowę siłowni zewnętrznej (Street Workout Park) przy plaży miejskiej. Niestety we wskazanej przez autora lokalizacji obowiązuje zakaz zabudowy, gdyż to teren zalewowy. Zwolnienie z tego zakazu może wydać jedynie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Doświadczenie podpowiada jednak, że terminy potrzebne na uzyskanie niezbędnych pozwoleń mogłoby uniemożliwić realizację tej inwestycji w przyszłym roku.

Mamy zatem kompletną listę 23 projektów. Ich numery są ostateczne i będą obowiązywać w ankietach do głosowania. Wybór projektów ruszy 30 września i potrwa do 14 października. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegać będzie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub uzupełniać je w formie elektronicznej na platformie internetowej: https://budzet.sochaczew.pl. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy ukończą w tym roku 16 lat. Na kwestionariuszach nie trzeba wpisywać swoich numerów PESEL, dla potwierdzenia tożsamości wystarczy imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terenie Sochaczewa. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy.

Wśród zgłoszonych wniosków pojawia się kilka pomysłów z poprzednich edycji SBO, przykładowo Remont kaplicy na Wypalenisku, Park linowy, Studio nagrań, Klub dla Rodzin Wesoła Chata. Są także nowe, ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcia, które mogą zdobyć poparcie mieszkańców - Zielona ładowarka z WiFi, Gdzie jest Chopin?, Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona. Wnioskodawcami są radni miejscy, organizacje pozarządowe, nieformalne stowarzyszenia i indywidualni mieszkańcy miasta. Warto nadmienić, że autorem aż 10 spośród 23 wniosków jest prezes stowarzyszenia „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak.

Wyniki głosowania czwartej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 31 października 2016 roku, a zwycięskie projekty zostaną włączone do budżetu miasta na 2017 r.

 

LISTA PROJEKTÓW SBO 2017

 

1. Remont kaplicy na Wypalenisku - 200 000 zł

Wnioskodawca: Marek Księżak

Celem jest przywrócenie przycmentarnej kaplicy odpowiedniego dla tego typu miejsc wyglądu. Od momentu powstania obiektu w 1988 r. nie były w nim prowadzone żadne znaczące prace remontowo–budowlane. W ramach projektu przewidziane są następujące prace: wymiana okien i drzwi wejściowych, docieplenie oraz odnowienie elewacji zewnętrznej.

 

2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Sochaczewie - 430 000 zł

Wnioskodawca: Liliana Maślanka

Obecnie istniejący parking ma powierzchnię 800 mkw. Teren przewidziany pod projektowany parking nie ma nawierzchni i w sezonie wiosenno–jesiennym stanowi wielką błotną kałużę, z której bardzo ciężko jest się wydostać. Projekt przewiduje ułożenie kostki brukowej wokół budynku szkoły o szerokości 2,5 m (połączenie z istniejącym chodnikiem), powiększenie istniejącego parkingu wraz z ułożeniem kostki brukowej na całym terenie. W ramach projektu planowana jest także budowa 60 miejsc parkingowych na rowery (3x20 stanowisk) oraz zbudowanie 80 metrów ogrodzenia z czterometrową bramą odgradzającą projektowany parking od boiska szkolnego.

 

3. Remont łazienek szkolnych w Zespole Szkół w Sochaczewie - 100 000 zł

Wnioskodawca: Jacek Zagajewski

Projekt przeznaczony jest dla 230 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 7. Jak uzasadnia wnioskodawca projektu, istnieje pilna konieczność wymiany zniszczonej, wieloletniej instalacji kanalizacyjnej, która w czasie opadów atmosferycznych jest niedrożna. Remont polegać będzie na całkowitej rozbiórce istniejących łazienek (parter i piętro) i zastąpieniu ich kabinami systemowymi (po pięć sztuk na każdej kondygnacji), wymiana białego montażu, rur w pionach aż do studzienek kanalizacyjnych, ułożenie terakoty i glazury oraz niezbędne prace wykończeniowe wraz z wymianą drzwi wejściowych.

 

4. Remont ulicy i chodników – ul. Bohaterów Chodakowa - 500 000 zł

Wnioskodawca: Barbara Górnicka

Remont ulicy i chodników obejmować będzie zdemontowanie dotychczasowych chodników i ułożenie nowych z kostki brukowej wraz z krawężnikami po obu stronach ulicy oraz wyrównanie nawierzchni poprzez wylanie nowego asfaltu. Bohaterów Chodakowa jest ulicą przelotową, łączy się z ulicą Chopina oraz Wyszogrodzką i Kolejową. Nawierzchnia ulicy i chodniki są bardzo zniszczone. Ostatnie kompleksowe prace remontowe były tam przeprowadzane w latach 70. Po przeprowadzeniu kanalizacji ulica pozapadała się, a dotychczasowe wylewki po każdym sezonie zimowym odpadają i tworzą duże dziury w jezdni, co podczas deszczu powoduje, że ulica zamienia się w wielką kałużę. Płyty chodnikowe tworzą nierówności, co, zwłaszcza starszym mieszkańcom, utrudnia poruszanie się, więc często idą środkiem ulicy, narażając się na niebezpieczeństwo.

 

5. Renowacja Parku Garbolewskich - 830 000 zł

Wnioskodawcy: Radni miejscy klubów Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości

Zakres działań miałby objąć uporządkowanie terenów zielonych z nasadzeniem nowych roślin, renowację stawu, renowację alejek wraz ławkami i budowę innych elementów tak zwane małej architektury, stworzenie „muzycznego” placu zabaw. Projekt będzie służył najmłodszym mieszkańcom miasta, jak również tym, którzy chcą mieć przyjemne miejsce do rekreacji i wypoczynku.

 

6. Remont ul. Ogrodowej i ul. Grunwaldzkiej od ul. Ogrodowej do ul. Parkowej - 300 000 zł

Wnioskodawca: Halina Kuzińska

Projekt zakłada remont dwóch ulic w Chodakowie – Ogrodowej (200 metrów) i Grunwaldzkiej, na odcinku od Ogrodowej do Parkowej (90 metrów). Ulice te nigdy nie były gruntownie remontowane. Przecinają one, zamieszkiwane przez ok. 1000 osób, gęsto zaludnione osiedle. Jezdnia i chodniki są w fatalnym  stanie, dochodzi często do złamań kończyn. Projekt w przypadku obu ulic zakłada rozebranie istniejących krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie trylinki, korytowanie jezdni, zrobienie podbudowy tłuczniem. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej. Wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm.

 

7. Boisko do siatkówki plażowej w Chodakowie - 16 000 zł

Wnioskodawca: Anna Ulicka

Na terenie MOSiR przy ul. Chopina znajduje się już jedno boisko do siatkówki plażowej, jednak ilość zawodników biorących udział w rozgrywanych tam turniejach wskazuje potrzebę budowy jeszcze jednego obiektu, co przyczyniłoby się do profesjonalnego i łatwiejszego przeprowadzania zawodów. Projekt zakłada powstanie drugiego placu gry o wymiarach 16x8 m ze strefą bezpieczeństwa i zakup sprzętu do jego wyposażenia.

 

8. Modernizacja parkingu SCK przy ul. 15 Sierpnia 83 - 317 500 zł

Wnioskodawcy: Jolanta Kawczyńska, Żaneta Zielińska

Projekt polega na usunięciu starej nawierzchni z trylinki z istniejącego w tym miejscu parkingu oraz wjazdu na posesję. Wyrwaniu pozostawionych po wyciętych topolach pni, zasypaniu dołów, wyrównaniu i utwardzeniu podłoża a także położeniu nowej, mocnej nawierzchni z kostki betonowej i wymianie chodników z płyt betonowych na kostkę. Projekt zakłada również częściowe zagospodarowanie terenu zielonego, znajdującego się za budynkiem SCK. W tym miejscu ma zostać wytyczony teren pod parking, który docelowo pomieściłby około 20 aut. Obszar ten trzeba wyrównać, utwardzić, położyć kostkę betonową oraz wykonać oświetlenie. Dla gości SCK byłoby to duże udogodnienie, gdyż istniejący parking może pomieścić maksymalnie sześć samochodów.

 

9. Modernizacja łazienek na I i II piętrze w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 100 000 zł

Wnioskodawcy: Zofia Owczarek, Sylwia Czułek

W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wymieniono rury wodno-kanalizacyjne oraz wyremontowano łazienki na parterze. Jednak na I i II piętrze stan łazienek wciąż nie odpowiada wymogom, jakie powinny spełniać sanitariaty szkolne, o czym informują pracownicy sanepidu przy każdej kontroli. Projekt złożony do SBO 2017 ma być kontynuacją prac w tym zakresie w miejskiej „trójce”. Po zrealizowaniu projektu beneficjentem będzie cała społeczność szkolna. Szczególnie skorzystają uczniowie (700 osób) i pracownicy szkoły (92 osoby).

 

10. Zielona ładowarka z WiFi - 40 000 zł

Wnioskodawca: Zofia Hatlińska

Projekt obejmuje montaż dwóch urządzeń: ładowarkę do telefonów i tabletów oraz antenę hot spot umożliwiającą dostęp do darmowego internetu. Autorka projektu proponuje lokalizację takiego zespołu urządzeń przy placu Kościuszki, jako centralnym punkcie spotkań mieszkańców Sochaczewa. Urządzenia mogą być zasilane przez system paneli fotowoltaicznych przetwarzających promienie słoneczne na bezpłatną energię. Dzięki temu wiele sprzętów, także tych wyposażonych w ładowarki indukcyjne można szybko naładować. System jest samowystarczalny (autonomiczny).

 

11. Gdzie jest Chopin? - 250 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak

Projekt zakłada zaprojektowanie, zamówienie, wykonanie i montaż figur Fryderyka Chopina tak, żeby pasowały do danego miejsca. Idea zainspirowana wrocławskimi krasnalami jest taka, aby w ciekawych miejscach na terenie Sochaczewa postawić mini pomniki Fryderyka Chopina, np. przy komendzie straży pożarnej – Chopina w hełmie strażackim, koło policji – Chopina i leżące koło niego kajdanki, koło szkoły muzycznej – Chopina z nutkami itd.

 

12. Park linowy - 750 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak

Park linowy ma powstać na działce wskazanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z obiektu będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Stworzenie różnych tras, łatwych i trudnych, zaspokoi potrzeby wszystkich, zarówno tych, którzy będą tam szukali dobrej zabawy, jak i oczekujących ekstremalnych przeżyć. Obsługa oraz instruktorzy będą zapewniać bezpieczeństwo dla osób korzystających z parku.

 

13. Bulwary z dechami do tańca nad Bzurą - 830 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak

Projekt jest kolejnym etapem zagospodarowania nabrzeża Bzury w okolicach powstałej w tym roku plaży miejskiej. Zakłada on m.in. wybudowanie bulwarów spacerowych wraz z dechami do tańca, częściowym zadaszeniem, oświetleniem terenu, wygenerowanie miejsc na dwa grille, postawienie ławek.

 

14. 3 x Muzyka (Disco Sochaczew Festiwal, Rock Sochaczew Festiwal, Rap Sochaczew Festiwal) - 750 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech dużych, trzydniowych festiwali (każdy będzie trwał od piątku do niedzieli). W Sochaczewie zagrałyby największe gwiazdy polskiej sceny z wybranych gatunków muzycznych. Imprezy odbywałyby się na terenie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Sochaczewie. W lipcu wystąpiliby raperzy, w sierpniu gwiazdy disco polo, we wrześniu zagrałyby zespoły rockowe. Dzięki prezentacji różnych gatunków muzycznych, każdy znajdzie coś dla siebie.

 

15. Angielski za darmo dla sochaczewian - 100 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie horyzontów, podwyższy poziom nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Sochaczewa. Zajęcia grupowe z rekrutowanymi uczestnikami będą się odbywać na dwóch poziomach – podstawowym i  średniozaawansowanym.

 

16. Elektroniczne tablice wyników dla KS Bzura i KS Orkan - 100 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

Pomysł zakłada zakup i montaż elektronicznych tablic wyników dla dwóch klubów sportowych - Bzury Chodaków i Orkana Sochaczew. Przedsięwzięcie to zwiększy prestiż i funkcjonalność dwóch sochaczewskich stadionów. Dzięki tablicom każdy uczestnik meczu będzie widział wynik, co znacznie uatrakcyjni oglądanie zmagań sportowych.

 

17. Studio nagrań - 350 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

W Sochaczewie istnieje dużo zespołów i wokalistów reprezentujących różne gatunki muzyczne, którzy nie mają możliwości zarejestrowania swoich utworów, a tym samym promowania siebie i miasta. Autor projektu proponuje wyznaczenie pomieszczeń do zaadaptowania na potrzeby studia nagrań oraz zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Projekt będzie służył wszystkim uzdolnionym mieszkańcom miasta, którzy mają pasje muzyczne.

 

18. Wiaty rowerowe + szybkie zestawy naprawcze + stojaki rowerowe - 350 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

W Sochaczewie brakuje miejsc, w których można bezpiecznie zostawić rower oraz dokonać drobnych napraw (np. dopompowania powietrza w oponach). Projekt, dzięki wyznaczeniu miejsc na wiaty rowerowe, zakup szybkich zestawów naprawczych oraz stojaków, ma wyeliminować ten problem.

 

19. Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona - 35 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

Projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej, działającej na smartfonach i tabletach, będącej multimedialnym przewodnikiem po Sochaczewie. Ciekawe miejsca na terenie miasta będą widoczne w aplikacji, odpowiednio opisane i zilustrowane. Warto, aby mieszkańcy sprawdzili, czy znają wszystkie interesujące miejsca na mapie Sochaczewa. Natomiast turystom aplikacja pozwoli lepiej poznać nasze miasto.

 

20. Tor dla rowerzystów, rolkowców i deskorolkowców - 830 000 zł

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Sochaczew – Daj się Ponieść”, Daniel Janiak  

Pod hasłem projektu kryje się przebudowa i modernizacja istniejącego skate parku na terenie MOSiR przy ul. Olimpijskiej. Zakłada on m.in. dobudowanie toru dla rowerzystów i rolkowców. Zdaniem pomysłodawcy, warto stworzyć profesjonalny i bezpieczny tor, który pozwoli rowerzystom i rolkowcom  realizować swoje pasje i aktywnie spędzać czas.  

 

21. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Sawickiej 5-7 w Sochaczewie - 830 000 zł

Wnioskodawca: Klub Olimpijczyka „Jedynka” – Jolanta Mróz 

Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1, lecz z obiektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Sochaczewa. Pomysł zakłada budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), z trawą syntetyczną o wysokości minimum 40 milimetrów. W ramach powyższego boiska, w obrysie o wymiarach 20m x 40m będzie również boisko do gry w piłkę ręczną a także linie dwóch boisk do piłki koszykowej i trzech boisk do piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m). Dookoła boiska miałaby przebiegać trzytorowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową oraz skocznia do skoków w dal. Ponadto ma powstać budynek sanitarno–szatniowy o powierzchni użytkowej min. 60 mkw. Kompleks miałby zostać oświetlony minimum ośmioma lampami.

 

22. Klub dla Rodzin Wesoła Chata - 100 000 zł

Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Wesoła Chata” 

Głównym założeniem jest stworzenie miejsca dla rodzin, gdzie będą odbywały się cykliczne spotkania. Staną się one formą rozrywki, miejscem wypoczynku, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, wsparcia specjalistów, ale też okazją do integracji. Proponowanym przez autorki projektu miejscem jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiego i Pola Bitwy nad Bzurą. Spotkania miałyby się odbywać cyklicznie, raz w miesiącu. Grupę docelową stanowią kobiety w ciąży oraz rodzice z dziećmi od 0 do 6 lat. W ramach spotkań odbywałyby się warsztaty ze specjalistami, m.in: doradcą laktacyjnym, położną, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.

 

23. Oświetlenie płyty głównej boiska sportowego - 700 000 zł

Wnioskodawca: Rugby Veteran’s Orkan Sochaczew

Lokalizacją przedsięwzięcia jest płyta główna boiska stadionu przy ul. Warszawskiej 80, z której korzystają rugbiści i piłkarze. Pomysł zakłada montaż i postawianie sześciu słupów oświetleniowych, po trzy na każdą stronę boiska, wraz z podłączeniem do źródła energii. Obecnie możliwości użytkowania terenu są ograniczone, uniemożliwiają chociażby prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych. Brak oświetlenia stadionu kilkakrotnie wykluczył również nasze miasto i kluby sportowe z organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim.

A A A
23.09.2016
godz.14:12
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość