przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
57182 odwiedzin

wiadomości

Pierwsza edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego odniosła wielki sukces. W głosowaniu na 20 wybranych projektów wzięło udział ponad osiem tysięcy mieszkańców naszego miasta. Zwycięski pomysł – boiska przy Zespol...
10.04.2014
godz.11:55

• luty - listopad 2014 r. - prowadzenie akcji promocyjnej • od 5 maja do 27 czerwca 2014 r. - składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2015 • od 1 lipca do 3 września 2014 r. - weryfikacja ...
10.04.2014
godz.11:55

W pierwszej edycji SBO aż dwa projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew weszły do finału i są już realizowane. To kino letnie oraz siłownie zewnętrzne. Jak się to udało, co dalej, kim...
10.04.2014
godz.09:58

Z burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim rozmawiamy nie tylko o pierwszej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, i zasadach drugiej, ale też poruszamy najważniejsze sprawy miasta.  Pytamy, czy naprawdę nie da...
10.04.2014
godz.09:58

Znamy już wyniki pierwszej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. W ratuszu ogłoszono, który z dwudziestu pomysłów będzie zrealizowany w 2014 roku. W otwartym dla wszystkich mieszkańców głosowaniu zwycięż...
08.11.2013
godz.11:21

20 najciekawszych projektów, w tym 17 inwestycyjnych i 3 z dziedziny kultury oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi trafiło 8 października pod publiczne, otwarte głosowanie. Wspólnie zdecydujemy, któr...
08.10.2013
godz.10:41

  8 października rozpocznie się głosowanie nad propozycjami, jakie przez ostatnie 3 miesiące zgłaszano do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. W pierwszej edycji do SBO wpłynęło ok. 50 propozycji, które poddano ju...
27.09.2013
godz.10:41

W piątek rozpoczął swoją działalność powołany przez burmistrza Piotra Osieckiego Zespół Opiniujący wnioski zgłoszone do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów...
19.07.2013
godz.10:42

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalne...
23.06.2013
godz.10:42

Ponieważ prawo do zgłaszania projektów do SBO mają już 16-latkowie, więc także oni będą mogli oddawać głos, współdecydować na równych prawach z dorosłymi o podziale miliona złotych. Jak mówi z-ca burmistrza Marek Ferg...
20.06.2013
godz.15:10

kontakt