przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
56250 odwiedzin
Masz głos, masz wybór
Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2018. Każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł wskazać dwa spośród 17 pomysłów. Głosowanie ruszy 29 września i potrwa do 20 października. Do rozdysponowania jest 1.150.000 zł.

Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, w tegorocznej, piątej już edycji SBO, obowiązywać będzie podział na tak zwane projekty duże (od 100.000 zł do 830.000 zł) i małe (do 100.000 zł), na które pula do podziału wyniesie 320.000 zł. Wśród 17 propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie jest sześć projektów dużych i 11 małych.
Głosowanie potrwa trzy tygodnie. Swoich faworytów będzie można wskazywać od 29 września do 20 października na dwa sposoby. Wypełnione ankiety mogą trafiać do urn w wybranych punktach na terenie miasta (poinformujemy wkrótce o ich lokalizacji) lub wypełnić je w formie elektronicznej na platformie internetowej budzet.sochaczew.pl. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sochaczewa, który w 2017 roku kończy 16 lat. Oddający głos będą mogli wybrać maksymalnie dwa projekty z listy. 
Dodajmy, że do SBO 2018 wpłynęło 28 wniosków, ale ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała 17 z nich. W skład sześcioosobowego zespołu opiniującego, powołanego przez burmistrza, weszli: zastępca burmistrza Marek Fergiński (przewodniczący), przedstawiciele klubów radnych samorządu miejskiego Selena Majcher (Prawo i Sprawiedliwość) i Marek Kosieradzki (Sochaczewskie Forum Samorządowe), przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu Piotr Cypel, Rady Działalności Pożytku Publicznego - Iwona Woźnicka-Pietrzak i Powiatowej Izby Gospodarczej - Marek Stępowski. 
Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalnych, bowiem wpłynął po terminie, czyli po 15 sierpnia. Kolejnych dziesięć propozycji odrzucił zespół opiniujący, który spotkał się w czwartek 14 września. Po wstępnej ocenie i wskazaniu uwag przez odpowiednie wydziały urzędu miejskiego, decyzja o odrzuceniu każdego z projektów została szczegółowo uzasadniona. Trzy z nich są niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji na terenie należącym do miasta: wodny plac zabaw, wiaty rowerowe - szybkie zestawy naprawcze - stojaki rowerowe, park linowy. Z kolei pomysły na budowę siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej oraz projekt zakładający powstanie bulwarów z dechami do tańca nad Bzurą zostały odrzucone ze względu na niezgodność z dokumentacją planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Ponadto ze względu na generowanie zbyt dużych kosztów w przyszłości zrezygnowano z propozycji zakupu mobilnego telebimu. Odpadł też projekt "Przyrodniczego parku zabaw", bowiem na tereny zielone i wszystkie miejskie parki została sporządzona dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz złożono już kompleksowy wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych. Odpadł też pomysł na instalację sekundników na trzech skrzyżowaniach w Sochaczewie, ponieważ samorząd miejski nie jest zarządcą wskazanych dróg. W uzasadnieniu projektu "3 x Muzyka (Disco Sochaczew Festiwal, Rock Sochaczew Festiwal, RAP Sochaczew Festiwal)" zespół opiniujący nie znalazł racjonalności wydatkowania środków publicznych. Wniosek "90-lecie Bzury, czyli: rozwój klubu i sportowa integracja całego miasta" był natomiast niezgodny z regulaminem SBO 2018, bowiem okres jego realizacji przypadał na 2019 rok.
Poddanych pod głosowanie zostanie zatem 17 projektów. Wyniki poznamy 3 listopada. Do realizacji skierowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na SBO 2018. Prezentujemy ostateczną listę propozycji wraz z krótkimi opisami, na które od 29 września będzie można oddawać głosy.

 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE W SBO 2018

1. Remont ulic Ogrodowej i Grunwaldzkiej
Pomysłodawca: Halina Kuzińska i mieszkańcy Chodakowa
Szacowany koszt: 300.000 zł
Opis projektu: Projekt zakłada remont ulic Ogrodowej (199 m) i Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Ogrodowej do Parkowej (90 m). W jego ramach ma zostać położona nowa nakładka asfaltowa na jezdniach i kostka brukowa na chodnikach. Osiedle przy tych ulicach zamieszkuje ponad tysiąc osób w 23 blokach. Jezdnia i chodniki są w fatalnym stanie, nigdy nie były remontowane. Nowa infrastruktura pozwoli na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla oraz osób przyjeżdżających do kościoła, szkoły, sklepów.

2. Plac zabaw i siłownia na Osiedlu Polna
Pomysłodawca: Marek Księżak
Szacowany koszt: 100.000 zł
Opis projektu: Obiekt rekreacyjny ma się znajdować pomiędzy blokami na ulicy Targowej (nr 6A, 8A) oraz al. 600-lecia (bloki nr 70 i 72A). Obecnie obszar ten jest niezagospodarowany. Realizacja proponowanego zadania zakłada wykorzystanie dostępnego miejsca do stworzenia kompleksowo wyposażonej strefy zabaw dla dzieci. Dodatkowo pomysł obejmuje zamontowanie kilku urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz, co pozwoli na utworzenie strefy aktywności dla młodzieży i dorosłych.

3. Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie
Pomysłodawcy: Urszula Karazja, Zofia Owczarek
Szacowany koszt: 350.000 zł
Opis projektu: Instalacje wodno-kanalizacyjne w kuchni szkolnej i przyległych pomieszczeniach są w bardzo złym stanie. Wykonanie prac przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z likwidacją ciągłych awarii oraz ich następstw (zalanych ścian, mokrych zagrzybionych sufitów, naprawy urządzeń kuchennych). Zakres prac przewiduje m.in. wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, położenie nowej glazury i armatury, ustawienie nowego ciągu technicznego do przygotowywania posiłków i ich wydawania, prace malarskie. Realizacja projektu będzie służyła całej społeczności szkolnej. Szczególnie skorzystają z niej uczniowie miejskiej "trójki" (ok. 310), oraz pracownicy (ok. 50).

4. Cykl pikników integracyjnych dla mieszkańców Sochaczewa
Pomysłodawca: Marek Kosieradzki
Szacowany koszt: 50.000 zł
Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu podczas przyszłorocznych wakacji pikników na terenie miejskich placów zabaw: ul. Żwirki i Wigury, ul. Kozubowskiego, al. 600-lecia (Trojanów), ul. Fabryczna, ul. Grunwaldzka, ul. Chabrowa, al. 600-lecia (ogródek jordanowski). W każdym z tych miejsc miałyby się odbyć w okresie letnim po dwie, trzy imprezy. Podczas nich organizowane będą gry, zabawy dla dzieci i dorosłych, konkursy z nagrodami, dyskoteka na powietrzu, przedstawienia dla dzieci. Podczas spotkań planuje się również edukować uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Rowerowy tor przeszkód
Pomysłodawca: Bogumił Gajda
Szacowany koszt: 30.000 zł
Opis projektu: Obiekt ma być zlokalizowany przy ul. Wrzosowej w dzielnicy Karwowo. Istniejący tor, wykonany kilkanaście lat temu przez mieszkańców tej części miasta, został już "wyeksploatowany" i stał się niebezpieczny. Projekt zakłada m.in. usypanie nowych wzniesień lub zregenerowanie już istniejących, wykonanie skoczni rowerowych od podstaw z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, dodanie nowych elementów np. słupków do wykonywania slalomów, uporządkowanie zieleni.

6. Bulwary nad Bzurą
Pomysłodawcy: Daniel Jakubiak, Jacek Jakubiak
Szacowany koszt: 830.000 zł
Opis projektu: Zgłoszony pomysł zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej stanowiącej bulwar nad Bzurą, wykonany z nawierzchni betonowej odpornej na okresowe zalewanie. Ciąg komunikacyjny ma łączyć ul. Podzamcze z terenem plaży miejskiej. Jego szerokość ma wynosić cztery metry. Wzdłuż bulwaru staną słupy oświetleniowe. Umożliwi to poruszanie się po zmroku, co dziś jest praktycznie niemożliwe. Zejście ulicą Moniuszki na teren plaży miejskiej jest strome i sprawia niektórym mieszkańcom problemy. Powstanie bulwaru rozwiąże tę sytuację i pozwoli bez przeszkód dotrzeć na teren plaży miejskiej osobom niepełnosprawnym, jeżdżącym na wózkach inwalidzkich, oraz rodzicom z małymi dziećmi.

7. Wiaty rekreacyjno-piknikowe na bulwarach nad Bzurą
Pomysłodawca: Selena Majcher
Szacowany koszt: 100.000 zł
Opis projektu: Założeniem projektu jest ustawienie pięciu wiat rekreacyjno-piknikowych w sąsiedztwie plaży miejskiej, o wymiarach ok. 2,5 x 2,5 x 2,5 m i konstrukcji stalowej na fundamentach żelbetowych z podłogą drewnianą oraz zadaszeniem z tworzywa sztucznego, które będą demontowane w okresie zimowym. Rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze będą mogły schronić się przed słońcem w upalne dni. Dodatkowo wiaty będą mogły służyć do alternatywnych form wypoczynku i rekreacji połączonej z piknikiem lub grillowaniem.

8. Modernizacja przejścia dla pieszych i parkingu przy SCK i Kinie Mazowsze w Chodakowie 
Pomysłodawca: Robert Godzina
Szacowany koszt: 170.000 zł
Opis projektu: Celem jest modernizacja części terenu (600 mkw.) położonego na terenie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101. Stary zniszczony chodnik, biegnący wzdłuż budynku, ma zostać wymieniony. Planuje się wytyczenie drogi dla pieszych i drogi dla samochodów oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego. Przy wejściu do budynku SCK i Kina Mazowsze ma powstać nowy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

9. Park "Kultura" w Boryszewie (za budynkiem SCK w Boryszewie)
Pomysłodawca: Magdalena Franaszek-Niewiadomska
Szacowany koszt: 830.000 zł
Opis projektu: Pomysł zakłada przekształcenie zaniedbanego boiska przy ul. 15 Sierpnia 83 (powierzchnia 3000 m2), należącego do Sochaczewskiego Centrum Kultury, w park. W ramach projektu planowane jest stworzenie alejek, zamontowanie oświetlenia, ławek, koszy na odpady, wybudowanie niewielkiego placu zabaw i innych atrakcji parkowych, na przykład trampolin czy hamaków. Dodatkowo będzie można adaptować istniejącą infrastrukturę w postaci tarasu, jako małego amfiteatru, gdzie odbywałyby się koncerty oraz imprezy okolicznościowe.

10. Strefa kibica na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 
Pomysłodawca: Anna Ulicka
Szacowany koszt: 100.000 zł
Opis projektu: Strefa kibica miałaby zostać stworzona w namiocie na terenie stadionu MOSiR przy ul. Warszawskiej 80, gdzie warunki atmosferyczne nie przeszkodzą we wspólnym kibicowaniu biało-czerwonym podczas Mistrzostw Świata w Rosji. W ramach projektu planowany jest zakup lub wynajem, montaż, demontaż i obsługa techniczna telebimu do oglądania meczów na mundialu. Wykupienie licencji na odtwarzanie publiczne, zakup lub wynajem miejsc siedzących i stolików dla widzów, udostępnienie usługi gastronomicznej, zakup gadżetów na konkursy prowadzone w trakcie meczów.

11. Koncert Zespołu "Arka Noego" podczas Dni Sochaczewa
Pomysłodawca: Anna Robak
Szacowany koszt: 20.500 zł (bez nagłośnienia)
Opis projektu: Wnioskodawczyni zaproponowała zaproszenie zespołu muzycznego "Arka Noego", który miałby wystąpić podczas Dni Sochaczewa 2018. "Arka Noego" to grupa ciesząca się dużą publicznością w Polsce i na świecie, o czym świadczą miliony wyświetleń na portalu Youtube.

12. Remont łazienki dla niepełnosprawnych (basen "Orka")
Pomysłodawca: Anna Ulicka
Szacowany koszt: 60.000 zł
Opis projektu: Chętnych niepełnosprawnych, którzy chcą korzystać z basenu jest coraz więcej. Pływalnia jest użytkowana od przeszło 16 lat, a łazienka dla niepełnosprawnych jest elementem obiektu, który jest eksploatowany w sposób szczególny. Projekt zakłada remont tego pomieszczenia sanitarnego - zakup i montaż prysznica, wymianę wszystkich szafek, luster, uchwytów, kasetonów sufitowych, trzech par drzwi. Malowanie ścian oraz położenie antypoślizgowych płytek podłogowych o wysokiej odporności na ścieranie.

13. Doposażenie siłowni zewnętrznych
Pomysłodawca: Stowarzyszenie "Sochaczew-Daj Się Ponieść" - Daniel Janiak
Szacowany koszt: 88.000 zł
Opis projektu: Przedsięwzięcie zakłada doposażenie istniejących siłowni zewnętrznych w wysokiej klasy urządzenia treningowe z regulacją obciążenia nawet do 160 kg. Plusy tego projektu to: profesjonalny trening na powietrzu, całodobowy dostęp bez ograniczeń, profesjonalna siłownia z wirtualnym osobistym trenerem na smartfonie, solidna konstrukcja odporna na akty wandalizmu, innowacyjny, łatwy w obsłudze, urządzenia idealne dla wszystkich bez względu na wiek i stopień zaawansowania. Działania podjęte podczas realizacji projektu to m.in. zakup i montaż urządzeń.

14. Studio nagrań
Pomysłodawca: Stowarzyszenie "Sochaczew-Daj Się Ponieść" - Daniel Janiak
Szacowany koszt: 350.000 zł
Opis projektu: W Sochaczewie istnieje dużo zespołów, wokalistów i wokalistek z różnych gatunków muzycznych, którzy nie mają możliwości zarejestrowania swoich utworów w celu promowania siebie, jak i miasta. Zadania i działania podjęte podczas realizacji projektu to m.in. wyznaczenie pomieszczeń do zaadoptowania na potrzeby studia nagrań, zakup sprzętu i oprogramowania, profesjonalne przygotowanie pomieszczeń w celu osiągnięcia jak najlepszej akustyki.

15. Budowa progów zwalniających 
Pomysłodawca: Sylwester Zdzieszyński
Szacowany koszt: 50.000 zł
Opis projektu: Tak zwani leżący policjanci mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla Karwowo i terenów za Bzurą. Projekt zakłada powstanie w sumie 14 progów zwalniających na następujących ulicach: po dwa na ulicach Radiowej, Tęczowej i Próżnej; po jednym na ulicach: Perłowej, Chabrowej, Zagłoby, Bartniczej, Chłodnej, Spokojnej, Wodnej, Rycerskiej, Rybnej. Są to drogi osiedlowe, niemające chodników, po których poruszają się mieszkańcy oraz małe dzieci.

16. Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona
Pomysłodawca: Stowarzyszenie "Sochaczew-Daj Się Ponieść" - Daniel Janiak
Szacowany koszt: 35.000 zł
Opis projektu: Warto, aby mieszkańcy sprawdzili, czy znają wszystkie ciekawe miejsca na mapie Sochaczewa. Natomiast turystom aplikacja pozwoli poznać nasze miasto. To przedsięwzięcie stanowi ciekawą formę nowoczesnej promocji miasta. Zadania i działania podjęte podczas realizacji projektu to m.in. zakup multimedialnego przewodnika po Sochaczewie na smartfona, wyznaczenie ciekawych miejsc na terenie naszego miasta, które będą widoczne w aplikacji.

17. Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa
Pomysłodawca: Stowarzyszenie "Sochaczew-Daj Się Ponieść" - Daniel Janiak
Szacowany koszt: 100.000 zł
Opis projektu: Znajomość języka angielskiego jest bardzo potrzebna (znalezienie pracy, podróże, matura, nauka w szkole). Realizacja projektu podwyższy poziom nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Sochaczewa. Zadania i działania podjęte podczas realizacji projektu to m.in. wybranie odpowiedniej sali, w której będą się odbywały zajęcia grupowe, zatrudnienie lektorów i korepetytorów oraz zakup dla nich materiałów dydaktycznych, rekrutacja uczestników, realizacja dwóch poziomów (podstawowy i średniozaawansowany).

A A A
15.09.2017
godz.14:03
 
kontakt