przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
56250 odwiedzin
Ratusz przyjmuje propozycje do 15 sierpnia
Trwa nabór projektów do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Propozycje można składać do 15 sierpnia. Wnioski przyjmowane są w formie papierowej i elektronicznej. W piątej edycji SBO do rozdysponowania przez mieszkańców ratusz przeznaczył 1.150.000 zł.

Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywać będzie podział na tak zwane projekty duże (od 100.000 zł do 830.000 zł) i małe (do 100.000 zł), na które pula do podziału wyniesie 320.000 zł. Takie zapisy w regulaminie gwarantują, że przynajmniej pięć propozycji, w całości lub częściowo, doczeka się realizacji w przyszłym roku.

- Poprzednie edycje Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego pokazały ogromne zaangażowanie i kreatywność mieszkańców naszego miasta. Dzięki ich pomysłom powstały chociażby siłownie zewnętrzne, szkolne obiekty sportowe, plaża miejska, zainicjowano seanse letniego kina plenerowego. Liczymy na więcej i zachęcamy wszystkich do składania propozycji w tegorocznej edycji miejskiego budżetu partycypacyjnego - mówi zastępca burmistrza Marek Fergiński.

Swoje propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec Sochaczewa oraz organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Formularz, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej sochaczew.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pływalni „Orka” oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Do formularza wnioskodawca musi dołączyć listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców Sochaczewa. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli będą wypełnione wszystkie obowiązkowe pola. Wnioski należy składać w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Klienta UM lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego - budzet.sochaczew.pl.

Projekty pod względem formalnym oceni zespół opiniujący powołany przez burmistrza. W jego skład weszli: zastępca burmistrza Marek Fergiński (przewodniczący), przedstawiciele klubów radnych  Selena Majcher (PiS) i Marek Kosieradzki (SFS), przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu Piotr Cypel, Rady Działalności Pożytku Publicznego Iwona Woźnicka-Pietrzak i Powiatowej Izby Gospodarczej Marek Stępowski. Zespół, po upływie terminu składania propozycji projektów, sprawdzi je pod względem formalnym i w przypadku wystąpienia błędów i braków w wypełnionych formularzach powiadomi wniskodawców, w formie telefonicznej lub mailowo, o potrzebie dokonania korekty.

Następnie propozycje projektów trafią do właściwych wydziałów urzędu miejskiego. Ich pracownicy zweryfikują je pod względem merytorycznym. Kluczowe kryteria, które będą brane pod uwagę na tym etapie to możliwość realizacji projektu w kolejnym roku kalendarzowym oraz to, czy dane przedsięwzięcie uda się wykonać na terenie będącym własnością lub we władaniu miasta. Poza tym wykonana zostanie wstępna wycena realizacji propozycji oraz ocena możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował. Po ocenie merytorycznej zespół opiniujący dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.

Głosowanie potrwa trzy tygodnie. Swoich faworytów będzie można wskazywać od 29 września do 20 października. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegnie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub uzupełnić je w formie elektronicznej na platformie internetowej budzet.sochaczew.pl. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sochaczewa, który w 2017 roku kończy 16 lat. Każdy głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy. Wyniki poznamy 3 listopada 2017 roku. Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski 2018.

A A A
21.07.2017
godz.14:03
 
kontakt