przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
57181 odwiedzin
Ruszyło głosowanie!

Każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł wskazać dwa spośród 17 pomysłów, które zakwalifikowano do głosowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie ruszyło 29 września i potrwa do 20 października. Do rozdysponowania jest 1.150.000 zł.

Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, w tegorocznej, piątej już edycji SBO, obowiązywać będzie podział na tak zwane projekty duże (od 100.000 zł do 830.000 zł) i małe (do 100.000 zł), na które pula do podziału wyniesie 320.000 zł. Wśród 17 propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie jest sześć projektów dużych i 11 małych.

Głosowanie potrwa trzy tygodnie. Swoich faworytów będzie można wskazywać od 29 września do 20 października na dwa sposoby. Wypełnione ankiety mogą trafiać do urn w wybranych punktach na terenie miasta (ich lista - poniżej). Można je także wypełnić w formie elektronicznej na platformie internetowej https://budzet.sochaczew.pl  Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sochaczewa, który w 2017 roku kończy 16 lat. Oddający głos będą mogli wybrać maksymalnie dwa projekty z listy.

Urny do głosowania wystawione będą w 19 puntach – w UM, Miejskiej Bibliotece Publicznej, pływalni Orka, wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych, trzech budynkach SCK oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wyniki poznamy 3 listopada. Do realizacji skierowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na SBO 2018. W części graficznej prezentujemy ostateczną listę propozycji wraz z krótkimi opisami.

 

Wykaz punktów, gdzie wyłożono ankiety do głosowania:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice Miejskie)
2. Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
3. Pływalnia „Orka”, ul. Olimpijska 3
4. Zespół Szkół im. Fryderyka Chopina, ul. Chopina 99
5. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 7
6. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Staszica 106
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. 15 Sierpnia 44
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 5
9. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integr. im. Janusza Korczaka, ul. Staszica 25
10. Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 2
11. Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Poprzeczna 9
12. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 15 Sierpnia 50
13. Miejskie Przedszkole Nr 6 ,im. Juliana Tuwima, ul. Chodakowska 4
14. Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Montessori, ul. Żwirki i Wigury 15
15. SCK w Sochaczewie, ul. Chopina 101
16. SCK w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 83
17. SCK w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 8
18. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. 600 Lecia 90
19. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a

A A A
29.09.2017
godz.14:04
 
kontakt