przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66934 odwiedzin
Ruszyło głosowanie!

Oto ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2019. Po wydaniu opinii przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, komisja oceniła wnioski pod względem merytorycznym. Do wyboru mamy 18 propozycji. Głosowanie trwa od 1 do 19  października.

Można zagłosować na maksymalnie dwa projekty. Uprawniony do tego jest każdy sochaczewianin, który ukończył 16 lat. Na terenie miasta stanęło 18 urn, do których można wrzucać wypełnione karty (poniżej lista punktów do głosowania) lub oddać głos przez internet na stronie https://budzet.sochaczew.pl. Wyniki poznamy 7 listopada. Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski 2019.

Przypomnijmy, że pula środków przeznaczonych na SBO 2019 to 1.200.000 zł. Obowiązuje podział na tak zwane projekty duże (od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 100 tys. zł), na które pula do podziału wynosi 330 tys. zł. Wśród 18 wniosków, na które będzie można głosować, jest sześć projektów dużych i 12 małych.

Projektów wpłynęło w sumie 30. Dwa z nich zostały odrzucone na etapie formalnym, bowiem nie dołączono do nich wymaganych 25 podpisów poparcia. Z kolejnych 10 propozycji zrezygnowano po ocenie merytorycznej. Cześć z zaproponowanych przedsięwzięć nie udałoby się zrealizować ze względu na przepisy prawa budowlanego, m.in. place zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. W przypadku doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 komisja stwierdziła, że teren ten nie jest ogólnodostępny dla mieszkańców, co od tej edycji SBO jest jednym z zasadniczych wymogów. Inne przedsięwzięcia były niezgodne z planami zagospodarowania przestrzennego (park rozrywki dla dzieci) lub wskazane lokalizacje posiadają nieuregulowany stan prawny gruntów (ścieżka spacerowo-rowerowa Chopina). Jednym z kluczowych kryteriów była także możliwość realizacji inwestycji w danym roku kalendarzowym. Nie udałoby się to w przypadku budowy kładki pieszo-rowerowej na Utracie.

Prezentujemy ostateczną listę 18 projektów, wraz z przypisanymi im numerami, na które można oddawać głosy:

 

1. Budowa Tężni solankowej

Wnioskodawca: Kamila Gołaszewska-Kotlarz

Lokalizacja: Ogródek Jordanowski przy al. 600-lecia

Szacowany koszt: 70.000 zł

 

2. Remont ulicy Jana Kochanowskiego

Wnioskodawca: Marek Księżak

Lokalizacja: ul. Jana Kochanowskiego

Szacowany koszt: 660.000 zł

 

3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I

Wnioskodawcy: Agata i Michał Jakubiak

Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy blokami Żeromskiego 24 i 26 oraz al. 600-lecia 25A

Szacowany koszt: 72.000 zł

 

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu „Victoria”

Wnioskodawca: Zbigniew Madej

Lokalizacja: al. 600-lecia, teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Sochaczewie

Szacowany koszt: 870.000 zł

 

5. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin

Wnioskodawcy: Aleksandra Walawska-Przanowska, Marta Wasilewska

Lokalizacja: ul. Kozubowskiego 11

Szacowany koszt: 42.000 zł

 

6. Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury, skwer przy ulicy Żeromskiego i Senatorskiej

Wnioskodawca: Magdalena Sikora

Lokalizacja: skwer Senatorska/Żeromskiego

Szacowany koszt: 100.000 zł

 

7. Doposażenie ogródka jordanowskiego, znajdującego się przy ul. 1 Maja w Sochaczewie, w elementy do zabawy

Wnioskodawca: Tomasz Donat

Lokalizacja: plac zabaw przy ul. 1 Maja

Szacowany koszt: 37.000 zł

 

8. Koncerty plenerowe dzieci i młodzieży

Wnioskodawca: Tomasz Donat

Lokalizacja: scena plenerowa przy szkole muzycznej na terenie parku im. I.W. Garbolewskiego

Szacowany koszt: 25.000 zł

 

9. Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V

Wnioskodawca: mieszkańcy, Jerzy Michalak

Lokalizacja: aleja 600-lecia: osiedle Polna II, Polna V

Szacowany koszt: 870.000 zł

 

10. Inkubator kultury i dziedzictwa lokalnego

Wnioskodawca: Daniel Janiak

Lokalizacja: plac Kościuszki lub park przy ul. Traugutta lub park im. I.W. Garbolewskiego lub tereny SCK, MOSiR, sochaczewskiego muzeum.

Szacowany koszt: 120.000

 

11. Poetyckie rewolucje

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „ATUT”

Lokalizacja: kramnice miejskie lub Sochaczewskie Centrum Kultury

Szacowany koszt: 20.000 zł

 

 

12. Kolorowy Sochaczew (dwa murale)

Wnioskodawca: Daniel Janiak

Lokalizacja: blok przy ul. Staszica 1 - ściana szczytowa od strony placu Kościuszki, blok przy al. 600-lecia 84 F

Szacowany koszt: 58.000 zł

 

13. Park linowy

Wnioskodawca: Daniel Janiak

Lokalizacja: tereny MOSiR lub okolice przy Pasażu Duplickiego

Szacowany koszt: 500.000 zł

 

14. Ławeczka Chopina

Wnioskodawca: Daniel Janiak

Lokalizacja: plac Kościuszki lub park przy ul. Traugutta

Szacowany koszt: 30.000 zł

 

15. Potańcówki na dechach z zespołem na żywo

Wnioskodawca: Daniel Janiak

Lokalizacja: plaża miejska, plac zabaw w Chodakowie, plac zabaw w Malesinie, osiedle przy ul. Korczaka, plac zabaw lub teren przy plebani w Karwowie

Szacowany koszt: 37.500 zł

 

16. Nowe trybuny na stadionie Bzury Chodaków

Wnioskodawca: Marcin Cichocki

Lokalizacja: ul. Chopina 101

Szacowany koszt: 870.000 zł

 

17. Bezpieczna droga do szkoły – progi zwalniające w Chodakowie

Wnioskodawca: Marcin Cichocki

Lokalizacja: ulice: Sadowa, Działkowa, Smolna, Powstańców Warszawy, Kampinoska, Głogowa, Parkowa

Szacowany koszt: 80.000 zł

 

18. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – projekt mały – 90-lecie KS Bzura Chodaków

Wnioskodawca: Tomasz Flakowski (KS Bzura Chodaków)

Lokalizacja: Chodaków

Szacowany koszt: 100.000 zł

 

 

Ankieta do głosowania - SBO 2019

 

PUNKTY DO GŁOSOWANIA

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice Miejskie)

- Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

- Pływalnia „Orka”,  ul. Olimpijska 3

- Szkoła Podstawowa nr 1,  ul. Kaczorowskiego 7

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 15 Sierpnia 44

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kaczorowskiego 5

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Staszica 25

- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 106

- Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Chopina 99

- Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kaczorowskiego 2

- Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9

- Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 15 Sierpnia 50

- Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4

- Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15

- Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101

- Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, al. 600-lecia 90

- Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a

A A A
01.10.2018
godz.09:39
 
kontakt