przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66222 odwiedzin
Tężnia solankowa, park linowy i wiele więcej

Mieszkańcy zdecydowali. Znamy wyniki Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie osiem projektów, w tym dwa częściowo, wartych w sumie 1.200.000 zł. 

Głosowanie trwało od 1 do 19 października. Aby oddany głos był ważny, na karatach do głosowania należało zaznaczyć maksymalnie dwa z 18 projektów. Wypełnione ankiety można było wrzucać do kilkunastu urn na terenie miasta. Wyjęto z nich w sumie 4041 kart. Za ważne uznano 3385 z nich. Łącznie z głosami oddanymi przez platformę E-PUAP oddano w sumie 7259 ważnych głosów.

Przypomnijmy, że obowiązywał podział na projekty duże o wartości od 100 do 870 tys. zł, z pulą 870 tys. i projekty małe od 20 do 100 tys. zł, na które pula do podziału wynosiła 330 tys. zł. Pod głosowanie poddanych zostało sześć dużych i dwanaście małych projektów.

Najwięcej głosów wśród projektów dużych zebrał „Park linowy”, dlatego przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane za całość wnioskowanej kwoty, czyli pół miliona złotych. Zgodnie z regulaminem SBO reszta puli (370 tys. zł) przypadnie na realizację inwestycji „Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V”.

Małych projektów wygrało aż sześć, w tym jeden częściowo. Zwycięskie projekty to:

- budowa tężni solankowej (70.000 zł),

- modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin (42.000 zł),

- modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I (72.000 zł),

- bezpieczna droga do szkoły – progi zwalniające w Chodakowie (80.000 zł),

- doposażenie ogródka jordanowskiego znajdującego się przy ul. 1 Maja w Sochaczewie w elementy do zabawy (37.000 zł)

- Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – 90-lecie KS Bzura Chodaków, który zostanie zrealizowany częściowo za pozostałość puli środków, czyli 29.000 zł. 

Dodajmy, że w ostatnim czasie, na szczeblu polskiego parlamentu, pojawił się pomysł, aby narzucić na samorządy obowiązek prowadzenia budżetów partycypacyjnych. Suma przeznaczonych na ten cel środków miałaby wynosić co najmniej 0,5 procent łącznych wydatków samorządu. Ratusz, organizując Sochaczewski Budżet Obywatelski, wywiązuję się z tego zadania już szósty rok. Oddając prawo decyzji mieszkańcom o realizowanych inwestycjach Miasto Sochaczew może być wzorem dla innych. 

 

Wyniki głosowania

1.         Budowa tężni solankowej    922 

2.         Remont ulicy Jana Kochanowskiego 688

3.         Modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I     452 

4.         Wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu „Victoria”       569

5.         Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin    813

6.         Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury, skwer przy ulicy Żeromskiego i Senatorskiej   131

7.         Doposażenie ogródka jordanowskiego, znajdującego się przy ul. 1 Maja w Sochaczewie, w elementy do zabawy 245

8.         Koncerty plenerowe dzieci i młodzieży        127

9.         Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V     778

*projekt duży będzie realizowany częściowo za kwotę 370 tys. zł

10.       Inkubator kultury i dziedzictwa lokalnego   47

11.       Poetyckie rewolucje   139

12.       Kolorowy Sochaczew (dwa murale) 60

13.       Park linowy   796

14.       Ławeczka Chopina     82

15.       Potańcówki na dechach z zespołem na żywo           111

16.       Nowe trybuny na stadionie Bzury Chodaków         423

17.       Bezpieczna droga do szkoły – progi zwalniające w Chodakowie           286

18.       Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – projekt mały – 90-lecie KS Bzura Chodaków            224

*projekt mały będzie realizowany częściowo za kwotę 29 tys. zł

 

 

A A A
05.11.2018
godz.11:28
 
kontakt