przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66935 odwiedzin
Dziesięć pomysłów na 2020 rok

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6, modernizacja obiektu MOSiR w Chodakowie, zakup pięciu defibrylatorów AED oraz siedem innych pomysłów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, za łączną sumę 1,2 mln zł. Znamy wyniki siódmej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie trwało od 1 do 18 października. Każdy mieszkaniec Sochaczewa mógł wybrać maksymalnie dwa z proponowanych projektów. Z 18 urn, rozmieszczonych na terenie miasta, wyciągnięto 3070 kart, z czego 2808 z nich uznano za ważne. Na ankietach oddano w sumie 4713 głosów. Dodatkowych 1275 głosów to wskazania za pośrednictwem platformy internetowej – budżet.sochaczew.pl. Na 17 propozycji do wyboru oddano zatem blisko sześć tysięcy głosów.

Łączna pula środków do podziału w ramach SBO 2020 wynosiła 1.200.000 zł. Obowiązywał podział na tak zwane projekty duże (od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 100 tys. zł). Poddanych pod głosowanie zostało siedem propozycji „twardych” i dziesięć „miękkich”.

W tej edycji zmienił się regulamin określający sposób wyłaniania następnych projektów, jeśli po wskazaniu zwycięzców pozostaną jeszcze wolne środki. Szczegółowo mechanizm ten opisano w uchwale rady miejskiej, ustalającej zasady podziału pieniędzy w ramach SBO. Ma on wykluczyć niepełną realizację przedsięwzięć, gdy np. pomysłodawca zgłosił projekt za 100 tysięcy, a w puli zostało tylko 20 tys. Teraz do realizacji mają trafiać tylko projekty za pełną wnioskowaną kwotę. Nowe zasady podziału widać na przykładzie projektów małych, gdzie wartość sześciu propozycji z największą liczbą głosów, to 300 tys. zł (z puli 330 tys. zł). Siódmym wygranym został projekt, którego wartość mieściła się w granicach 30 tys. zł, a były nim „Rozmowy z Chopinem i Historią (20 tys. zł)”.

Przypomnijmy, że pieniądze przeznaczone na Sochaczewski Budżet Obywatelski, pochodzą z budżetu miasta. Znając już wyniki głosowania, na grudniowej sesji, radni miejscy pochylą się nad uchwałą budżetową na przyszły rok, w której zostaną zapisane zwycięskie przedsięwzięcia. Jeśli radni powiedzą „tak” burmistrz będzie zobowiązany do ich wykonania w 2020 roku.

 

Trzech dużych wygranych…

Największe poparcie uzyskał projekt: „Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Stanisława Staszica 106 (125.000 zł)”, zgłoszony przez Milenę Jaworską. Zebrał on 891 głosów. Przedsięwzięcie zakłada budowę 28 miejsc parkingowych na terenie szkoły – 14 przed frontem budynku i 14 wzdłuż zachodniego ogrodzenia (przedłużenie obecnego parkingu) oraz położenia chodnika dla pieszych łączącego parkingi z wejściem do szkolnej szatni.

Najwięcej, bo ponad pół miliona złotych, będzie kosztowała realizacja drugiego zwycięskiego projektu dużego: „Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101 (600.000 zł)”. Pomysłodawcą modernizacji obiektu Bzury jest Dariusz Kowalski. Zakres proponowanych prac obejmuje: demontaż i wykonanie metalowego ogrodzenia obiektu z bramą i furtką o długości około 290 metrów; odtworzenie trybuny - ławki dla kibiców o konstrukcji metalowej z drewnianymi ławami do siedzenia o długości 90 metrów; remont kasy biletowej z doprowadzeniem energii elektrycznej; modernizacja bramy wjazdowej na stadion; zakup nowych kabin dla zawodników rezerwowych oraz wyłożenie kostki brukowej pod ich montaż; zakup profesjonalnego wózka do malowania linii na murawie; utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren stadionu od strony Pasażu Duplickiego oraz stworzenie utwardzonych miejsc parkingowych (ok. 600 mkw.)

Trzecim „dużym” zwycięskim projektem jest „Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83 (150.000 zł)”. To pomysł autorstwa Roberta Godziny, którego celem jest przebudowa części terenu (700 mkw.) położonego w granicach siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury w Boryszewie. Powstanie tam nowy parking i ciągi komunikacyjne tuż przy wejściu do budynku SCK, które będą przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymienione zostanie też ogrodzenie od strony parkingu Patio Color.

 

… i siedmiu małych

Zwycięskich projektów o wartości do 100 tys. zł jest aż siedem. Największe poparcie uzyskał „Defibrylator AED ratujący życie (48.000 zł)”. Pomysł zgłoszony przez Kamilę Gołaszewską-Kotlarz zakłada zakup pięciu takich urządzeń, które zostaną umieszczone w miejskich obiektach użyteczności publicznej, m.in. w Chodakowie, Boryszewie i w okolicach targowiska przy ul. Pokoju.

Kolejne trzy propozycje dotyczą doposażenia placów zabaw i zakupu elementów do zabaw dla dzieci. Zwycięskie projekty to pomysły: Cezarego Jeznacha - „Doposażenie Ogródka Jordanowskiego - Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabawy (72.000 zł); Piotra Pętlaka „Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście (30.000 zł)”; Elżbiety Szczypińskiej „Dzielnicowe ogrody sensoryczne – doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej (100.000 zł)”.

Wystarczające poparcie uzyskał też projekt zgłoszony przez Krystynę Miedzińską „Ogólnie dostępna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów (30.000 zł)”, mający ograniczyć w Sochaczewie zjawisko bezdomności zwierząt domowych. Przeszła też propozycja Aleksandry i Łukasza Przanowskich, związana z poprawą bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do placu zabaw przy ul. Kozubowskiego. – „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie (20.000 zł)”. Ostatnim przedsięwzięciem, które zostanie zrealizowane w przyszłym roku będzie wydanie tomiku wierszy, autorstwa Stanisławy Podgórskiej, „Rozmowy z Chopinem i historią” oraz zorganizowanie, w różnych częściach Sochaczewa, czterech koncertów chopinowskich w połączeniu z czytaniem wierszy ze wspomnianego zbioru – „Rozmowy z Chopinem i historią (20.000 zł)”.

 

Wyniki głosowania Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

(zwycięskie projekty pogrubione)

1. Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Stanisława Staszica 106       891

2. 140 lat sochaczewskiej straży pożarnej     52

3. Obchody 95-lecia Orkana Sochaczew       193

4. Defibrylator AED ratujący życie            503

5. Rozmowy z Chopinem i historią             33

6. Poetycki Sochaczew          16

7. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101  621

8. Dzielnicowe ogrody sensoryczne - doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej   245

9. Doposażenie Ogródka Jordanowskiego - Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabawy          367

10. Rozbudowa miejskiego monitoringu       283

11. Remont ul. Krzywej         341

12. Zwyczajni, niezwyczajni  sochaczewianie          9

13. Chodaków dla dzieciaków - rozbudowa stadionu na 90-lecie istnienia Bzury Chodaków - II etap     533

14. Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83            210

15. Ogólnie dostępna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów        280

16. Woda dla każdego            113

17. Rower miejski w Sochaczewie    513

18. Bezpieczny plac zabaw w Malesinie     218

19. Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście        363


 

Dziesięć pomysłów na 2020 rok

 

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6, modernizacja obiektu MOSiR w Chodakowie, zakup pięciu defibrylatorów AED oraz siedem innych pomysłów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, za łączną sumę 1,2 mln zł. Znamy wyniki siódmej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie trwało od 1 do 18 października. Każdy mieszkaniec Sochaczewa mógł wybrać maksymalnie dwa z proponowanych projektów. Z 18 urn, rozmieszczonych na terenie miasta, wyciągnięto 3070 kart, z czego 2808 z nich uznano za ważne. Na ankietach oddano w sumie 4713 głosów. Dodatkowych 1275 głosów to wskazania za pośrednictwem platformy internetowej – budżet.sochaczew.pl. Na 17 propozycji do wyboru oddano zatem blisko sześć tysięcy głosów.

Łączna pula środków do podziału w ramach SBO 2020 wynosiła 1.200.000 zł. Obowiązywał podział na tak zwane projekty duże (od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 100 tys. zł). Poddanych pod głosowanie zostało siedem propozycji „twardych” i dziesięć „miękkich”.

W tej edycji zmienił się regulamin określający sposób wyłaniania następnych projektów, jeśli po wskazaniu zwycięzców pozostaną jeszcze wolne środki. Szczegółowo mechanizm ten opisano w uchwale rady miasta, ustalającej zasady podziału pieniędzy w ramach SBO. Ma ok wykluczyć niepełną realizację przedsięwzięć, gdy np. pomysłodawca zgłosił projekt za 100 tysięcy, a w puli zostało tylko 20 tys. Teraz do realizacji mają trafiać tylko projekty za pełną wnioskowaną kwotę. Nowe zasady podziału widać na przykładzie projektów małych, gdzie wartość sześciu propozycji z największą liczbą głosów, to 300 tys. zł (z puli 330 tys. zł). Siódmym wygranym został projekt, którego wartość mieściła się w granicach 30 tys. zł, a były nim „Rozmowy z Chopinem i Historią (20 tys. zł)”.

Przypomnijmy, że pieniądze przeznaczone na Sochaczewski Budżet Obywatelski, pochodzą z budżetu miasta. Znając już wyniki głosowania, na grudniowej sesji, radni miejscy pochylą się nad uchwałą budżetową na przyszły rok, w której zostaną zapisane zwycięskie przedsięwzięcia. Jeśli radni powiedzą „tak” burmistrz będzie zobowiązany do ich wykonania w 2020 roku.

 

Trzech dużych wygranych…

Największe poparcie uzyskał projekt: „Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Stanisława Staszica 106 (125.000 zł)”, zgłoszony przez Milenę Jaworską. Zebrał on 891 głosów. Przedsięwzięcie zakłada budowę 28 miejsc parkingowych na terenie szkoły – 14 przed frontem budynku i 14 wzdłuż zachodniego ogrodzenia (przedłużenie obecnego parkingu) oraz położenia chodnika dla pieszych łączącego parkingi z wejściem do szkolnej szatni.

Najwięcej, bo ponad pół miliona złotych, będzie kosztowała realizacja drugiego zwycięskiego projektu dużego: „Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101 (600.000 zł)”. Pomysłodawcą modernizacji obiektu Bzury jest Dariusz Kowalski. Zakres proponowanych prac obejmuje: demontaż i wykonanie metalowego ogrodzenia obiektu z bramą i furtką o długości około 290 metrów; odtworzenie trybuny - ławki dla kibiców o konstrukcji metalowej z drewnianymi ławami do siedzenia o długości 90 metrów; remont kasy biletowej z doprowadzeniem energii elektrycznej; modernizacja bramy wjazdowej na stadion; zakup nowych kabin dla zawodników rezerwowych oraz wyłożenie kostki brukowej pod ich montaż; zakup profesjonalnego wózka do malowania linii na murawie; utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren stadionu od strony Pasażu Duplickiego oraz stworzenie utwardzonych miejsc parkingowych (ok. 600 mkw.)

Trzecim „dużym” zwycięskim projektem jest „Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83 (150.000 zł)”. To pomysł autorstwa Roberta Godziny, którego celem jest przebudowa części terenu (700 mkw.) położonego w granicach siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury w Boryszewie. Powstanie tam nowy parking i ciągi komunikacyjne tuż przy wejściu do budynku SCK, które będą przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymienione zostanie też ogrodzenie od strony parkingu Patio Color.

 

… i siedmiu małych

Zwycięskich projektów o wartości do 100 tys. zł jest aż siedem. Największe poparcie uzyskał „Defibrylator AED ratujący życie (48.000 zł)”. Pomysł zgłoszony przez Kamilę Gołaszewską-Kotlarz zakłada zakup pięciu takich urządzeń, które zostaną umieszczone w miejskich obiektach użyteczności publicznej, m.in. w Chodakowie, Boryszewie i w okolicach targowiska przy ul. Pokoju.

Kolejne trzy propozycje dotyczą doposażenia placów zabaw i zakupu elementów do zabaw dla dzieci. Zwycięskie projekty to pomysły: Cezarego Jeznacha - „Doposażenie Ogródka Jordanowskiego - Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabawy (72.000 zł); Piotra Pętlaka „Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście (30.000 zł)”; Elżbiety Szczypińskiej „Dzielnicowe ogrody sensoryczne – doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej (100.000 zł)”.

Wystarczające poparcie uzyskał też projekt zgłoszony przez Krystynę Miedzińską „Ogólnie dostępna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów (30.000 zł)”, mający ograniczyć w Sochaczewie zjawisko bezdomności zwierząt domowych. Przeszła też propozycja Aleksandry i Łukasza Przanowskich, związana z poprawą bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do placu zabaw przy ul. Kozubowskiego. – „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie (20.000 zł)”. Ostatnim przedsięwzięciem, które zostanie zrealizowane w przyszłym roku będzie wydanie tomiku wierszy, autorstwa Stanisławy Podgórskiej, „Rozmowy z Chopinem i historią” oraz zorganizowanie, w różnych częściach Sochaczewa, czterech koncertów chopinowskich w połączeniu z czytaniem wierszy ze wspomnianego zbioru – „Rozmowy z Chopinem i historią (20.000 zł)”.

 

 

Wyniki głosowania Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

(zwycięskie projekty pogrubione)

1. Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Stanisława Staszica 106       891

2. 140 lat sochaczewskiej straży pożarnej     52

3. Obchody 95-lecia Orkana Sochaczew       193

4. Defibrylator AED ratujący życie            503

5. Rozmowy z Chopinem i historią             33

6. Poetycki Sochaczew          16

7. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101  621

8. Dzielnicowe ogrody sensoryczne - doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej   245

9. Doposażenie Ogródka Jordanowskiego - Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabawy          367

10. Rozbudowa miejskiego monitoringu       283

11. Remont ul. Krzywej         341

12. Zwyczajni, niezwyczajni  sochaczewianie          9

13. Chodaków dla dzieciaków - rozbudowa stadionu na 90-lecie istnienia Bzury Chodaków - II etap     533

14. Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83            210

15. Ogólnie dostępna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów        280

16. Woda dla każdego            113

17. Rower miejski w Sochaczewie    513

18. Bezpieczny plac zabaw w Malesinie     218

19. Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście        363

 

A A A
31.10.2019
godz.15:45
 
kontakt