przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66935 odwiedzin

Co to jest budżet obywatelski?

A A A

 

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalnej społeczności w decydowaniu o najważniejszych dla miasta sprawach. Kilkumiesięczny proces wybierania projektów realizowanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) to poważny etap konsultacji i rozmów z mieszkańcami. 

- Budżet obywatelski to sposób na aktywizację mieszkańców, na efektywne wydawanie wspólnych pieniędzy, ponieważ sochaczewianie sami wskażą, które wydatki są ich zdaniem najbardziej potrzebne – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

MAMY 1.100.000 zł

W tym roku wspólnie zdecydujemy, na co w 2015 roku wydać kwotę 1.100.000 zł. Pieniądze te mogą być przeznaczane np. na remont chodnika, budowę odcinka kanalizacji, powiększenie parkingu, remont amfiteatru, doposażenie placów zabaw przy przedszkolach, boiska osiedlowe, ale też projekt kulturalny, czy społeczny. Lista pomysłów jest nieograniczona. Należy jednak pamiętać, że budżet partycypacyjny to nie są tylko konsultacje społeczne, ale poważna umowa między mieszkańcami, Radą i burmistrzem.

5 maja ratusz zaczął zbierać propozycje konkretnych inwestycji, projektów czy zadań, a swoje pomysły do wykonania z puli SBO mogą zgłaszać wszyscy: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, przedsiębiorcy, osoby prywatne, w tym także młodzież, która w 2014 roku ukończy 16 lat. 

 

PO CO NAM BUDŻET OBYWATELSKI

Przede wszystkim po to, by jeszcze lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, ich potrzeby, a w przyszłości być może nawet zmienić priorytety inwestycyjne miasta. Ten projekt daje mieszkańcom większy wpływ na wybór realizowanych inwestycji, wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, radni i urząd będą bliżej obywatela, wzmocni się rola organizacji pozarządowych.

- Mieszkańcy osiedli mają inne spojrzenie na problemy swej dzielnicy, jednej ulicy, a nawet jednego bloku. Dla nich najważniejsze może być ustawienie ławki przed blokiem lub uzupełnienie zieleni. Wsłuchując się w pojedyncze głosy mamy szansę uaktywnić naprawdę dużą grupę mieszkańców, tworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie –dodaje zastępca burmistrza Marek Fergiński, który odpowiada w ratuszu za SBO.  

 

kontakt