przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66934 odwiedzin

Głosowanie

A A A

Głosowanie trwa trzy tygodnie. Swoich faworytów można wskazywać od 29 września do 20 października na dwa sposoby. Wypełnione ankiety mogą trafiać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub można wypełnić je w formie elektronicznej na platformie internetowej budzet.sochaczew.pl. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sochaczewa, który w 2017 roku kończy 16 lat. Aby oddany głos był ważny, należy wybrać maksymalnie dwa projekty z listy, wpisać imię i nazwisko oraz swój adres zamieszkania na terenie miasta. W piątej edycji SBO obowiązuje podział na tak zwane projekty duże (od 100.000 zł do 830.000 zł) i małe (do 100.000 zł), na które pula do podziału wynosi 320.000 zł. Wśród 17 propozycji jest sześć projektów dużych i 11 małych.

kontakt