przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66934 odwiedzin

Konsultacje społeczne

A A A

Szanowni Mieszkańcy

Od poniedziałku 24 czerwca 2019 r. Urząd Miejski w Sochaczewie rozpocznie przyjmowanie od mieszkańców projektów do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Będzie je można składać elektronicznie lub w wersji papierowej. Poniżej w linkach znajdą Państwo treść uchwały, formularz zgłaszania projektów i kartę poparcia.

Wnioskodawcą projektu do SBO 2020 może być każdy mieszkaniec Sochaczewa. Wymagania jakie powinien spełnić projekt Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz formularz zgłaszania projektów będzie dostępny na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego - adres: https://budzet.sochaczew.pl, na stronie internetowej Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Należy pamiętać, że wnioskodawca musi dołączyć do projektu minimum 20 podpisów jego poparcia przez mieszkańców Sochaczewa. Wypełnione formularze wnioskodawcy będą mogli składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej https://budzet.sochaczew.pl.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 11 sierpnia b.r. Po tym terminie zbierze się zespół opiniujący, który zweryfikuje propozycje mieszkańców i ustali ostateczną listę projektów do głosowania. Wskazywać swoich faworytów będzie można od 1 października do 18 października 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegać będzie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub w formie elektronicznej na platformie internetowej. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy. Wyniki konsultacji (głosowania) zostaną ogłoszone do 8 listopada 2019 roku.

Przypomnijmy, do rozdysponowania w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest 1.200.000 zł, na projekty małe (od 20 tys. do 100 tys. zł) i duże (powyżej 100 tys. zł).

Uchwała Sochaczewski Budżet Obywatelski 2020

Formularz zgłaszania projektu

Karta poparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt