przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66935 odwiedzin

Zgłaszanie projektów

A A A

Kto może zgłosić projekt w VII edycji SBO?

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Sochaczew.

Co trzeba zrobić żeby zgłosić projekt?

Należy pobrać formularz zgłaszania i wypełnić go opisując swój projekt.

Formularz zgłaszania projektów dostępny jest na platformie do konsultacji budżetu obywatelskiego - adres: https://budzet.sochaczew.pl  na stronie Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi Klienta UM Sochaczew, na pływalni Miejskiej "Orka" oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wnioskodawca musi do wniosku załączyć minimum 20 podpisów poparcia przez mieszkańców Miasta Sochaczew dla zgłoszonego projektu, muszą być wypełnione wszystkie pola obowiązkowe formularza, komplet dokumentów składa się w wersji pisemnej w BOK UM lub w formie elektronicznej za pomocą platformy https://budzet.sochaczew.pl

Jakie projekty możemy zgłaszać?

Możemy zgłosić projekty w dwóch kategoriach:

1. Projekt „duży” to remont infrastruktury miejskiej lub wydatek majątkowy, którego koszt realizacji mieści się w kwocie powyżej 100.000,00 zł do 870.000,00 zł.

2. Projekt „mały” to remont infrastruktury miejskiej, wydatek majątkowy, działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, którego koszt realizacji mieści się w kwocie od 20.000,00 zł do 100.000,00 zł.

Łącznie do rozdysponowania jest 1 200 000 zł!

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które należą do zadań własnych gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego i są realizowane na terenie będącym własnością Miasta Sochaczew.

Kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty możemy zgłaszać od 24 czerwca do 11 sierpnia 2019 r.

Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty?

Głosowanie potrwa od 1 do 18 października 2019 roku. Przeprowadzone zostanie elektronicznie na platformie https://budzet.sochaczew.pl oraz na papierowych kartach. Lista punktów do głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

kontakt