przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
66935 odwiedzin

Jak głosować?

A A A

Od  27 września 2021 do 13 października 2021 można głosować na projekty do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

- Wyboru projektów do realizacji w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego dokonują uprawnieni mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

- Głosowanie odbywa się z użyciem karty papierowej lub elektronicznego formularza karty.

- Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów (tytuły zgłoszone przez wnioskodawców na formularzu zgłoszeniowym) oraz szacunkowy koszt ich realizacji.

- O kolejności umieszczenia projektu na karcie do głosowania decyduje data jego zgłoszenia w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie lub data przesłania w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres: https://budzet.sochaczew.pl.

- Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 10 dni przed datą głosowania.

- Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać jeden głos, stawiając znak X na karcie do głosowania przy maksymalnie dwóch projektach.

Za nieważne uznaje się głosy:

1) oddane przez mieszkańca na więcej niż dwa projekty na jednej karcie do głosowania,

2) oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania,

3) w których nie postawiono znaku X przy żadnym projekcie,

4) oddane przez osoby nieuprawnione,

5) na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi i czytelnego podpisu.

kontakt